Nazianzuslu Grigorius

ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı Meselesi

Elif Tokay, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Doktorasını, Cardiff Üniversitesi’nden, Nazianzuslu Grigorius’un vaazlarının Arapça tercümeleri hakkında yazdığı teziyle almıştır (2013).

2021’de Hıristiyan Teslis öğretisinin gelişmesinde önemli bir rolü bulunan Nazianzuslu Grigorius hakkında bir kitap yayınlamıştır.  Dr. Tokay bizlere bu çalışması kapsamında Kapadokyalı Kilise Babalarından Nazianzuslu Grigorius’un düşüncesini tanıtacaktır.

Herkes davetlidir.

Konuşmacı: Elif Tokay, İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
Dil: Turkish 
Nerede: Sen Piyer Kilisesi, Galata Kulesi sk. 26, Beyoğlu
Ne zaman: 15 Aralık, saat 19.00

Giriş serbest

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.