Dost-i yayınları

La Misura Mediterranea Dell'umano

Yüzyıllar boyunca halkların, geleneklerin ve ideallerin buluşma noktası olan Akdeniz, halen kurucu bir parçamız olarak kabul ettiğimiz kültürün, tarihin ve üniter kimliğin doğduğu kalptir. Kadim refahının anısı bugün solmaya, küçülmeye mahkûm mu?

Osmanlı İstanbul'unda Latin Katolikliği

Mülkiyet, insanlar ve misyonlar

Bu kitap, akademik camia tarafından henüz geniş bir şekilde ele alınmamış bir konuya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Temel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son iki yüzyılına odaklanmakta ve İstanbul’daki Latin Katolik varlığının siyasi, kültürel, ekonomik ve hukuki yönlerini kapsamaktadır.

Dost-i üyelerinin yayınları

Les Mots pour dire Dieu

Kitap üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm Hristiyan geleneğinde Tanrı’ya nasıl atıfta bulunulacağını açıklamaktadır. İkinci bölüm İslam’da Tanrı’nın nasıl ifade edileceğini ele almaktadır. Son bölümde ise Tanrı’yı tanımlamak için kullandığımız kelimelerin nasıl gerçek bir diyaloğun odağı haline gelebileceği ele alınmaktadır.