DOST-I

Dominican Study Institute Istanbul

Dominikan Eğitim Enstitüsi'nin (Dost-I)
Amacı

İstanbul’da konuşlanmış olan (Dost-I), kültürel alışverişi teşvik etme ve Türkiye hakkında, sanat tarihi ve arkeolojik mirası ile ilgili bilgi verme amacındadır. Hem akademik düzeyde hem de daha geniş bir kitleye müzakereler ve eğitim seansları tesis etmekteyiz.

Dost-I, farklı inançlardan insanların karşılıklı anlayışını geliştirmek için İstanbul’un çok zengin ve çeşitli dini inançları olan ortamından yararlanarak, ortak sorunların karşılaştırmalı tetkikine dayanan titiz bir metodoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım sadece Türkiye’de değil, fakat Arap asıllı olmayan Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaşadığı Afrika ve Doğu Asya ülkelerinde de uygulanabilmektedir.

Onüçüncü yüzyıldaki başlangıcından itibaren Konstantinopolis’teki Dominikanların varlığı uluslararası bir proje olagelmiştir.

Dost-I 1996 yılında Kardeş Claverie’nin ölümünden sonra MO Timothy Radcliffe’nin kültürler arası diyaloğu, farklı Kiliseler ve ritler arasındaki ekümenik ilişkileri arttırmak için daha fazla çaba sarfedilmesi çağrısında bulunması ile kurulmuştur.

ARCHIVE

Seyahat blogu

Merhaba! Biz Marie (sağda) ve Thaïs (solda), bir hafta önce İstanbul’a vardık. Aşağıda belirtilen birden …

Taizé duası

Taizé duası Her Ayın İkinci Salı Günü Sen Piyer kilisesindeki Taizé Duası 11 Ekim’den itibaren …

Taizé duası

Taizé duası Ayın Her İkinci Salı Sen Piyer kilisesindeki Taizé Duası 11 Ekim’den itibaren yeniden …

Taizé 2022

Taizé duası Her Ayın İkinci Salı Günü Sen Piyer kilisesindeki Taizé Duası 11 Ekim’den itibaren …