DOST-I

Dominican Study Institute Istanbul

Dominikan Eğitim Enstitüsi'nin (Dost-I)
Amacı

İstanbul’da konuşlanmış olan (Dost-I), kültürel alışverişi teşvik etme ve Türkiye hakkında, sanat tarihi ve arkeolojik mirası ile ilgili bilgi verme amacındadır. Hem akademik düzeyde hem de daha geniş bir kitleye müzakereler ve eğitim seansları tesis etmekteyiz.

Dost-I, farklı inançlardan insanların karşılıklı anlayışını geliştirmek için İstanbul’un çok zengin ve çeşitli dini inançları olan ortamından yararlanarak, ortak sorunların karşılaştırmalı tetkikine dayanan titiz bir metodoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım sadece Türkiye’de değil, fakat Arap asıllı olmayan Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaşadığı Afrika ve Doğu Asya ülkelerinde de uygulanabilmektedir.

Onüçüncü yüzyıldaki başlangıcından itibaren Konstantinopolis’teki Dominikanların varlığı uluslararası bir proje olagelmiştir.

Dost-I 1996 yılında Kardeş Claverie’nin ölümünden sonra MO Timothy Radcliffe’nin kültürler arası diyaloğu, farklı Kiliseler ve ritler arasındaki ekümenik ilişkileri arttırmak için daha fazla çaba sarfedilmesi çağrısında bulunması ile kurulmuştur.

Due to the COVID-19 emergency every activity has been suspended until further notice.

SEMİNERLER
2004 Aristoteles, İbn-i Sina, İbn Rüşd ve Thomas Aquinas’a göre İnsan Eylemi
2008 Tarsuslu Pavlus: “duvarlar dışındaki” misyonda İncil’e tanıklık
2009 Kentsel Sosyoloji, yeni hudutlar:geçici göçmenler ve azınlıklar
2013 Batı’da ve Dogu’da Auctoritas ve potestas
2015 Arap baharı ve İŞİD krizi arasındaki Ortadoğu karışıklığı
2019 Kutsallık: Tanrı’nın insana ve insanın Tanrı’ya olan “yakınlığının” eşiği

KONFERANS – SERGİ 2016
Osmanlı İmparatorluğundan önceki ve sonraki Konstantinopolis’teki Dominikanlar. Tarih, Resim ve Döküman Arşivi.

YAZ OKULLARI 2009, 2010, 2012
Konstantinopolis/İstanbul: Doğu ve Batı arasındaki anlayış, toplantılar, müzakereler…

KIŞ OKULLARI 2020
İnsanın izindeki bir Tanrı. Dominikan Rahipleri için Kış Okulu

İstanbul tarihi, kültürel ve dini açıdan kayda değer bir buluşma noktası ve çeşitli araştırma alanları için ilham verici bir ortamdır. Bu şehir kütüphaneler ve kültür merkezleri gibi birçok araştırma tesisi sunmaktadır. Bu nedenle, Dost-I kişisel araştırma yapmak için gelen rahip ve rahibeleri ağırlamaktadır.

Dost-I aşağıdaki alanlarda İngilizce Master programlarına kaydolacak Dominikan Rahiplerine burs fırsatı sunmaktadır:

Civilization Studies – Ibn Khaldun University
History – Boğaziçi University

ARCHIVE

This event has been cancelled! A lectio by Msgr. Paolo Bizzeti, S.J. Msgr. Paolo has not only …
Balyan Efsanesi Yeni Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı İstanbul'unu ve Ermeni Cematini Şekillendiren bir Ailenin Tarihi Kuşaklar boyunca …
Growing up in India an evening of questions and asnwers Within the initiatives for the Dominican Month …