Hareket Halindeki Orta Çağ

Dini Seyyahların Merceğinden Şarklar

Federico De Renzi ve Simone Costanzo ile işbirliği içinde DoSt-I tarafından gerçekleştirilen bir proje

Konferans dizisi, Dominikenler ve Fransiskenler gibi gezgin dindarların deneyimlerini ve Yakın Doğu ile Orta ve Güney Asya topraklarında yeni kültürel bağların karmaşık oluşumunu inceliyor. Buralara gittiği bilinen ilk Avrupalılar arasında yer alan bu kişiler, yaşadıkları maceralar ve karşılaştıkları olaylarla ilgili değerli anlatılar ve tanıklıklar bırakmışlardır. Konular nispeten sınırlı bir dönemi (1200-1500 civarı) kapsasa da, bize – hem edebi hem de ikonografik kanıtlar aracılığıyla – kültürel ve havarisel olduğu kadar sosyo-politik bir kavrayış sunarlar. 

İlgili çeşitli olaylar ve şahsiyetler, zaman ve mekân olarak Doğu Roma İmparatorluğu’ndan Sultanların Hindistan’ına, Moğol İmparatorluğu’na ve oradan da Ming Çin’ine uzanan dünyaların karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Pian del Carpine’li John, Ricoldo da Montecroce ve Odorico da Pordenone gibi isimler geniş bir tarihsel ve kültürel bağlamda hareket etmişlerdir. Bu büyüleyici konular, Ortaçağ Çalışmaları, Türkoloji ve İndoloji gibi çeşitli alanlardan akademisyenler ve uzmanlar tarafından tartışılacaktır.

İlk konferans:
Buket  Kitapçı Bayrı ve Federico De Renzi ile
 Moving frontiers, shifting identities
Relations between Asia and Europe in the twelfth and thirteenth centuries
16 Ekim

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.