Yeni Tapınağın İnşası

Beyaz cübbelerinin üzerine giydikleri siyah pelerin nedeniyle İngiltere’de yaygın olarak Siyah Keşişler olarak bilinen Vaizler Tarikatı Keşişleri, 13. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’a (Konstantinopolis) gelerek Galata’ya yerleşmiş ve burada Aziz Paul Kilisesi’ni inşa etmişlerdir.

Tarih boyunca kilise 6 kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş ve bugün sahip olduğumuz kiliseye kavuşmuştur.

Gerçekten de 1475 yılında kilise camiye (Arap Camii) dönüştürülmüş, böylece Kara Keşişler kiliselerini inşa etmek için başka bir yer aramak zorunda kalmışlardır.

Keşişler, daha sonra eski kilisenin birkaç yüz metre ötesinde bulunan başka bir binaya çekilmişlerdir. Bu yeni kilise Aziz Petrus’a adanmıştır!

 

Biraz tarih…

Petrus İsa’nın en yakın arkadaşı ve öğrencisiydi ve onun hizmeti sırasında havari oldu. İsa’nın ölümünden sonra Petrus havarilerin lideri olmuş ve İncillerde sık sık onların sözcüsü olarak tanımlanmıştır. İlk Kilise’nin temel direklerinden biri olarak kabul edilir. Mesih’in çarmıha gerilmesi ve dirilişinden sonra Petrus, bulabildiği herkese Mesih’in öğretilerinin kendi versiyonunu vaaz etmeye başladı. Bir lider pozisyonunu üstlenmeye başladı ve bir grup takipçi topladı. Bu yüzden Roma’nın ilk Papası olarak kabul edildi.

 

İmparator Neron’un hükümdarlığı sırasında, Roma’da yaygın bir yangın çıktı ve bunun için Hıristiyanları suçladı. Bu durum Aziz Petrus’un çarmıha gerilmesine yol açtı. Kendisini İsa ile aynı şekilde ölmeye layık görmediği için başı aşağı bakacak şekilde çarmıha gerilmesini istemiştir.

 

Aziz Petrus’a adanan bu yeni kilise, daha işlevsel bir kilise inşa edilmesine karar verildiği 1603 yılına kadar hizmet vermiştir. Ancak birkaç yıl sonra, 1 Nisan 1660’ta çıkan ciddi bir yangın kiliseyi yok etti. Aynı kader 1731 yılında onun yerine inşa edilen yapının da başına geldi.

         Ancak, Kara Rahiplerin cesareti kırılmadı ve beşinci bir bina inşa etmeye karar verdiler.

Daha sonra 1841 yılında, daha önceki sıkıntıları göz önünde bulunduran Kara Keşişler daha büyük, daha güvenli ve daha güzel bir kilise inşa etmek için bunu yıktılar. Bu amaçla (Ayasofya’yı da restore eden) ünlü mimar Gaspare Fossati’ye danıştılar ve 1843’te Aziz PETER ve Aziz PAUL’a adanan ve halen ayakta olan yeni tapınağın inşası nihayet mümkün oldu.

Kilisenin iç görünümü

 

           Pius IX, Roma kutsal resim sanatının Orta Doğu’da ve ötesinde yayılmasını teşvik etmiş, bazen piskoposluklara hediye olarak bizzat tablolar göndermiştir. İstanbul’a hediyeleri 1862 yılına kadar uzanır: Vincenzo Morani’nin iki eseri, biri Moda-Kadıköy’deki Varsayım Kilisesi için, diğeri de bir Ermeni-Katolik kilisesi olan S. Gregory için. Sen Piyer Kilisesi’nin mihrabı Dominiken Serafino Guidotti’ye aittir ve 1855’te gelmiştir, bu nedenle hala papalığın kutsal sanatı yayma politikasının bir parçası olarak kabul edilebilir.

           Dikdörtgen bir plan üzerinde neo klasik tarzın kanonlarına göre tasarlanan kilise 35 metre ölçülerinde ve 14 metre yüksekliğindedir.

Yüksek sunağın arkasındaki arka duvar, Galata’daki Ceneviz surlarının kalıntıları içine inşa edilmiştir!

 

 

Yasalara göre, o dönemde cadde üzerine bir cephe inşa etmek MÜMKÜN DEĞİLDİ. Bu nedenle, basit bir mermer çerçeve ile çevrili ve bir tympanus ve bir “oculus” ile örtülü tek bir giriş vardır.

Tags:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.