Balyan Efsanesi

Yeni Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı İstanbul'unu ve Ermeni Cematini Şekillendiren bir Ailenin Tarihi

Kuşaklar boyunca Osmanlı saray mimarlığını ellerinde bulundurabilen ve  mimarlığı babadan oğla aktaran Balyan Ailesi, bugün İstanbul’un sembolleri haline gelen birçok yapının mimarı. Osmanlı mimarisinin yaşadığı dönüşümlerin başlıca aktörleri olan, Osmanlı mimarlığını ve inşa sektörünü şekillendiren, uluslarası ölçekte yapım ve tedarik zinciri kuran, aynı zamanda Ermeni cemaatinin de sivil liderliğini üstlenen bu aileye dair bildiklerimiz ise son derece sınırlı ve tartışmalı. Bu konferansta Osmanlı Arşivleri, Ermenistan Mimarlık Enstitüsü, Académie d’Architecture ve Bibliothéque Nubar gibi çeşitli arşivlerden Balyanlar hakkında derlenen belgeler ışığında, bu ailenin ve eserlerinin iki asırlık geçmişine ve haklarında sürdürülen tatışmalara yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışılacaktır.

Konuşmacı: Saro Dadyan, Koç University, Graduate School of Social Sciences and Humanities
Dil: Türkçe
Nerede/Dove: Sen Piyer Kilise, Galata Kulesi sk. 26, Beyoğlu
Ne Zaman/Quando: 7 Şubat, saat 19.00

Giriş serbest

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *