Hagia Eirene /
Aya Irini

Alcune note storiche ed epigrafiche / Bazı Tarihi ve Epigrafik Notlar

Sulla basilica episcopale della capitale bizantina, dedicata alla (Santa) Pace, non si registrano molti studi specifici – anche per le particolari vicende che l’hanno interessata. La maggiore attenzione degli studiosi è sicuramente stata incentrata sulla decorazione aniconica dell’abside, in quanto uno dei pochi esempi conservati dell’arte bizantina durante la sua fase iconoclastica. L’apparato epigrafico – parte integrante del monumento – pur considerato attentamente nei primissimi studi sull’edificio, in seguito è stato completamente trascurato.

Prenotati sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura.

İstanbul’daki Aya İrini kilisesi, köklü tarihi ve arkeolojik önemi ile kesinlikle bir anıt eser niteliğinde olmasına rağmen pek çok özel çalışmanın konusu olamamıştır. Bizans başkentinin piskoposluk bazilikası üzerine spesifik çalışmalar yoktur. Araştırmacılar dikkatlerini ikonoklastik evre döneminde Bizans sanatının en iyi korunmuş birkaç örneğinden biri olan apsisin anononik dekorasyonuna odakladılar. Anıtın ayrılmaz bir parçası olan epigrafik (yazıt bilimi) sistem, binadaki en eski çalışmalarda dikkatle değerlendirilmesine rağmen, daha sonra tamamiyle ihmal edilmiştir.

Italyan Kütltür Merkezin sayfasında kayıt ol.

Konuşmacı/Relatore: Antonio Felle, professore di Epigrafia cristiana e medievale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Dil/Lingua: Italiano – Italyanca/Türkçe simultan çeviri
Nerede/Dove: Istituto Italiano di Cultura – Italyan Kültür Merkezinde Meşruiyet Caddesi 75, Beyoğlu
Ne Zaman/Quando: 7 Ottobre/ 7 Eylül saat/ore 19.00

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *