tarih

Elementor #1922

Latin Catholicism in Ottoman Istanbul Property, People and Missions İmparatorluklar başkenti İstanbul’un kültürel mirasında Latin Katoliklerin de izlerini görmek mümkündür. Bugün soluklaşan, daha az görünür olan bu izler İngilizce bir kitapta toplandı. ADİP araştırmacılarından Dr. Vanessa R. de Obaldia ve Claudio Monge’un (DoSt-I) editörlüğünü üstlendiği “Osmanlı İstanbul’unda Latin Katolikliği” başlıklı eser bir dizi makaleden oluşuyor …

Elementor #1922 Read More »

Latin Catholicism

Latin Catholicism in Ottoman Istanbul Property, People and Missions Philippe Bourmaud will discuss the book “Latin Catholicism in Ottoman Istanbul – Property, People and Missions”  with its editors, Vanessa R. de Obaldía (University of Mainz, DoSt-I) and Claudio Monge (DoSt-I). The volume aims at being a contribution on a topic not widely covered yet by …

Latin Catholicism Read More »

Balyan Efsanesi

Balyan Efsanesi Yeni Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı İstanbul’unu ve Ermeni Cematini Şekillendiren bir Ailenin Tarihi Kuşaklar boyunca Osmanlı saray mimarlığını ellerinde bulundurabilen ve  mimarlığı babadan oğla aktaran Balyan Ailesi, bugün İstanbul’un sembolleri haline gelen birçok yapının mimarı. Osmanlı mimarisinin yaşadığı dönüşümlerin başlıca aktörleri olan, Osmanlı mimarlığını ve inşa sektörünü şekillendiren, uluslarası ölçekte yapım ve tedarik …

Balyan Efsanesi Read More »